HUISARTS

HUISARTS

Als verzorging of verpleging nodig is, kan de huisarts dit aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).  Uzelf of een naaste kan dat ook zelf doen via regelhulp.nl
Ook een thuiszorginstelling kan de aanvraag doen.Hulp in de huishouding (dus zonder verzorging en verpleging) kun je aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente.

Voor thuiszorg en hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Meer informatie hierover vind je op ciz.nl.

Uw huisarts kent meestal uw thuis- en familiesituatie. Wij overleggen waar nodig met uw huisarts. Hij of zij, kent door het regelmatig thuisbezoek, uw huidige situatie en behoeften erg goed.